תקנון ותנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של “רוסיו קוסמטיקה טבעית”, המשמש בנוסף כחנות וירטואלית (להלן: “האתר”) המפעילה של האתר ו/או בעלת הזכויות באתר (להלן: “רוסיו”). רוסיו מאשרת לאורחיה וללקוחותיה גישה ורכישה דרך האתר בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן בתקנון זה (להלן: “התקנון”):

1. תנאי שימוש באתר

1.1 תנאי השימוש באתר שלהלן מגדירים, בין השאר, את אופן השימוש באתר וכן מסדירים את אופן הזמנת ורכישת מוצרים.
1.2 השימוש בלשון זכר בתקנון ו/או בכל מקום אחר באתר נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל מקום בתקנון זה ו/או באתר בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
1.3 שימושך באתר מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה ולשאר התנאים המופיעים או שיופיעו באתר בעת שימושך. אם אינך מסכים למי מתנאי התקנון ו/או התנאים הנוספים באתר, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא, לרבות הרשמה לאתר ו/או רכישת מוצרים באמצעות האתר.
1.4 נא לקרוא את הוראות השימוש והתקנון בעיון ובקפידה, שכן הם מהווים חוזה התקשרות מחייב בינך לבין רוסיו, לכל דבר ועניין.
1.5 בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין מידע המתקבל ממקור אחר, יגברו הוראות תקנון זה.
1.6 תנאי השימוש ו/או תקנון זה עשויים להשתנות מעת לעת ורוסיו שומרת על זכותה לעדכנם ו/או לשנותם ו/או לבטלם, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
1.7 המידע המצוי במרשמי האתר ו/או במחשבי רוסיו יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות שבוצעו דרך האתר.
1.8 בכל מקום בו מצוינת רוסיו בתקנון זה ההתייחסות הנה גם למי מטעמה.
1.9 רוסיו עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו המידע שלם ומדויק אולם עשויים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב ורוסיו לא תישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה.
1.10בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות לרוסיו דרך פרטי הקשר המצוינים להלן בסעיף 10 לתקנון.

2. אופן השימוש באתר על ידי המשתמשים

כל אדם העושה שימוש בפונקציות האתר, הן במישרין והן בעקיפין, לרבות מבקר, לקוח המבצע רכישה ו/או כל שימוש אחר (להלן: “משתמש” ו/או “לקוח”), מצהיר, מסכים ומתחייב לעמוד בכל התנאים הבאים:
2.1 לא להעביר, לאסוף או לעשות שימוש בתכנים ו/או בפרטים ו/או בכל מידע אחר הנמצא באתר בין אם המידע כאמור שייך לרוסיו ובין אם לצד ג’.
2.2 לא להעלות לאתר תוכן בלתי חוקי או תמונות המציגים אלימות, עירום (לרבות חלקי), אפליה, תוכן הפוגע בצד שלישי, תכנים פורנוגראפיים או בעלי רמיזה מינית, תכנים הכוללים השמצות, בריונות, הטרדה, התעללות, איומים, התחזות או הפחדה של אנשים או ישויות, מידע פרטי או סודי. רוסיו תהא רשאית לסיים מיידית את השימוש של משתמש העובר על האמור לעיל ו/או למנוע ממנו כל שימוש באתר בעתיד.
2.3 לא לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית, פוגענית מחבלת אשר תפריע, תשבש, תשנה, תשמיד, תפגום, תגביל, תחבל או תשפיע בכל דרך אחרת על פעולתו התקינה של האתר בכל דרך שהיא, לרבות ומבלי הגבלה, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, תוכנת ריגול, תוכנה זדונית או כל אמצעי או טכנולוגיה משמידה או משבשת אחרת.

3. המוצרים המוצעים באתר

3.1 התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה ויתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצר לבין התמונה.
3.2 המכירה דרך האתר הינה בכפוף למלאי הקיים.
3.3. המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש לידם.
3.4. המחירים אינם כוללים דמי משלוח, רוסיו שומרת לעצמה הזכות לדרוש דמי משלוח לפי המחירים הנהוגים ברשות הדואר ו/או בהתאם לעלות דמי משלוח שלא באמצעות רשות הדואר בישראל וכיו”ב. יובהר כי רוסיו אינה מתחייבת לשלוח מוצרים אשר כתובתם הינם בישובים אשר מסכנים (מכל טעם שהוא) את השליח ו/או כאשר רוסיו אינה מוצאת דרך סבירה לשלוח את המוצר לכתובת המבוקשת ו/או לכתובת מחוץ לגבולות ישראל .
3.5. רוסיו שומרת לעצמה את הזכות לשנות את עלות המוצרים ומחיריהם ו/או את דמי המשלוח זאת ללא מתן הודעה מוקדמת כאשר המחיר אשר תקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם באתר בעת השלמת תהליך ההזמנה.
3.6. על אף שאנו בודקים בדיקה יסודית את המחירים המופיעים באתר, לעתים עלולה לחול טעות שתביא להצגת מחיר שגוי באתר. במקרה כזה נפנה אליך לאחר שביצעת את הזמנתך עפ”י הפרטים שתמסור לנו, נודיע לך מהו המחיר הנכון של המוצר ותודיע לנו האם ברצונך להזמין את המוצר במחירו הנכון ובמידה ולא תרצה לרכוש את המוצר עפ”י מחירו הנכון רוסיו לא תהיה חייבת לספק לך אותו עפ”י המחיר הישן ו/או בכלל.
3.7. רוסיו רשאית לפרסם ו/או להציע למשתמשי האתר מבצעים ו/או הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שנקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. רוסיו תהיה רשאית להפסיק כל הטבה כאמור באופן מיידי וללא הודעה מוקדמת.

4. הרשמה לאתר ואופן ביצוע הרכישה

4.1 מילוי הפרטים הנדרשים באתר הינו תנאי מוקדם לביצוע הרכישה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, יעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים באופן מדויק. אחריות למילוי הפרטים חלה על המזמין בלבד. רוסיו ו/או האתר לא לוקחת אחריות על פרטים שגויים שהוזנו.
4.2 מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. רוסיו שומרת על זכותה לבטל הזמנה בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
4.3 הרכישה באתר תבוצע באמצעות כרטיסי אשראי מסוג ישראכרט, מאסטרקארד, אמריקן אקספרס, ויזה PAYPAL בלבד, ובכפוף לאישור העסקה ע”י חברת האשראי/paypal. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברת האשראי/ paypal יקבל המזמין הודעה מתאימה וחשבונו לא יחויב בגין העסקה. אחריות למילוי הפרטים חלה על המזמין בלבד. רוסיו לא לוקחת אחריות על פרטים שגויים שהוזנו.

5.ביטול עסקה ע”י הלקוח

5.1 הלקוח רשאי לבטל עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 ולרבות התקנות מכוחו (להלן: “החוק”), באחת הדרכים שלהלן: בטלפון; בדואר רשום; בדואר אלקטרוני; באתר האינטרנט באמצעות מסירת הודעה בכתב על ביטול ההזמנה בכל אחד מהאמצעי ההתקשרות המפורטים באתר. בהודעת ביטול על הלקוח לפרט את שמו ומספר הזהות שלו, ואם נמסרה הודעת הביטול בטלפון – פרט מזהה נוסף.
5.2 לקוח רשאי לבטל עסקה, תוך 14 מיום קבלת המוצר, כמפורט בחוק ובתקנות, ובלבד שלא נפתחה האריזה המקורית של המוצר. פתיחת האריזה המקורית כשלעצמה תיחשב שימוש או פגימה בטובין, ולא תאפשר ביטול עסקה.
5.3 במקרה של ביטול כאמור לעיל, תחזיר רוסיו בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ותגבה דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.  ביטול הזמנה לאחר שליחת המוצר על ידי רוסיו, בין אם המוצר הגיע ליעד ובין אם לאו, יחייב את הלקוח בעלות נוספת בגובה דמי המשלוח שמוטלים על רוסיו, בין אם הלקוח שילם על המשלוח ובין אם לאו. עלות דמי המשלוח תקוזז על ידי רוסיו מההחזר הכספי המגיע ללקוח.
החזר כספי עקב ביטול עסקה יבוצע לאמצעי התשלום ממנו בוצעה הרכישה על פי כל דין ולפי מועדי חברת האשראי. למען הסר ספק, החזר כספי יבוצע לפי התשלום ששולם בפועל, בקיזוז דמי המשלוח שהוטלו על רוסיו, ככל שהוטלו, כמפורט בסעיף זה.
יובהר כי ביטול העסקה והחזרת התמורה ייעשה על ידי רוסיו רק לאחר קבלת המוצר אותו מבקש הלקוח לבטל, בשלמותו, ולאחר שאושר שאין בו כל פגם או נזק, לרבות שלא נעשה בו שימוש כלשהו. מובהר כי החזרת המוצר פיזית למשרדי רוסיו הינה באחריותו הבלעדית של הלקוח המבקש לבטל את העסקה, בין אם בדואר רשום ובין אם באמצעות שליח, ובתיאום טלפוני מראש. מובהר כי עלות החזרת המוצר פיזית לרוסיו, תחול על הלקוח, וככל שיעשה שימוש בשירות המשלוחים של רוסיו, תקוזז עלות המשלוח מההחזר הכספי המגיע ללקוח.
אין בזכותו של הלקוח לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של רוסיו לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הלקוח, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי. משכך לקוחות המבקשים לבטל עסקה מתבקש להחזיר מוצר עם התווית ובאריזתו המקורית. כן מתבקשים הלקוחות, להימנע מעשיית שימוש במוצר ולהחזירו ללא כל פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
5.4 הלקוח יבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ויודיע לרוסיו אם המוצר שהתקבל פגום או שונה מהותית מכפי שהמופיע באתר.
5.5 במקרה של ביטול עסקה עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו לצרכן בנוגע למוצר או עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה (“אי התאמה”) במקרה של ביטול עסקה עקב פגם תבוצע בדיקה מול הלקוח ובמידת הצורך, ולאחר בדיקת המוצר ואישור של רוסיו בלבד, יבוצע החזר כספי בהתאם להוראות הדין, ולחילופין החלפה למוצר אחר/חדש בתיאום עם הלקוח.
הזכות לביטול העסקה לא תחול במקרים המנויים בחוק לרבות המקרים הבאים:
5.5.1. מוצרים שהוזמנו והורכבו במיוחד בעבור הצרכן עקב ההזמנה;
5.5.2. מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית;
5.5.3. מוצרים פסידים (בעלי חיי מדף קצרים).
5.6 לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים אשר בגינם לא שולמה תמורה כספית כגון מתנות, הטבות, דמי משלוח וכדומה.
5.7 רק הלקוח המזמין (גם אם מיען את המשלוח לאחר) רשאי לבטל בכתב עסקה בכפוף ובהתאם להוראות הדין החל ולאמור לעיל ולהלן.
5.8 בכל מקרה לא תישא רוסיו באחריות כלשהי שהעלות במסגרתה עולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
5.9 רוסיו אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח ו/או המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או כל הוראה אחרת הנוגעת לשימוש במוצרים.

6. ביטול עסקה ע”י רוסיו

רוסיו תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
6.1 אם נפלה טעות בהצגת הפריט באתר ו/או במשלוח המוצר אל הלקוח, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור ומפרט המוצר.
6.2 אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או כל בעיה טכנית אחרת אשר שיבשה את מחיר המוצר ו/או תיאור המוצר.
6.3 במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה ,טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר רוסיו, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של רוסיו.
6.4 במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או כי המוצרים נרכשים לצורך מכירה חוזרת על ידי הקונה או מי מטעמו.
6.5 אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה מכירה (אך טרם המשלוח ללקוח).
6.6 כאשר קיים חשש, על פי שיקול דעתה של רוסיו שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל.
6.7 בהתאם לשיקול דעתה של רוסיו, ככל שקיים חשש באשר למהימנות ואמינות הרכישה, לרבות היעדר תום הלב של הרוכש.

7. אספקת המוצרים

7.1 רוסיו תדאג לאספקת המוצר הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בתהליך הרכישה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
7.2 ככל ויבחר הלקוח לקבל את המוצר במשלוח, רוסיו תפעל כדי לספק את המוצר באמצעות חברת שליחויות וזאת בכפוף למלוא התשלום באמצעות כרטיס האשראי.
7.3 רוסיו לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר בנסיבות העולות כדי כוח עליון כמפורט בסעיף 6.3 לעיל ו/או בנסיבות שאינן בשליטתה.
7.4 באזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברת השליחויות תהיה חברת השליחויות רשאית לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.
7.5 המשלוחים יתבצעו לאזורים שאליהם מגיעה חברת המשלוחים, ובהתאם לשיטת המשלוח שנבחרה בהזמנה ובכפוף למדינות חברת המשלוחים, ובהתאם לימי ושעות הפעילות שלה.
7.6 יובהר כי ישנו תשלום נוסף למשלוחים ליעדים מרוחקים כגון: יישובי הערבה, אילת, קריית שמונה, רמת הגולן וכדו’.
7.7 זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג.
7.8 ניתן לבצע איסוף עצמי של המוצרים בתיאום טלפוני מראש, במקרה כזה הלקוח לא יחויב בדמי משלוח.
7.9 בעת איסוף עצמי של המוצרים, יבוצע אימות לכרטיס האשראי שחויב באתר על ההזמנה. יש להגיע עם כרטיס האשראי שחויב ועם תעודת הזהות של בעל הכרטיס לאימות. ההזמנה תסופק אך ורק לבעל כרטיס האשראי.
7.10 זמן אספקת המשלוח נמדד יום לאחר ביצוע ההזמנה באתר.
7.11 בכל מקרה של אספקת המוצרים כאמור לעיל, על אחריות הלקוח לוודא בעת ביצוע ההזמנה באתר, כי ניתן לשלוח את החבילה לאותו אזור ו/או מען מבוקש.

8. קניין רוחני וזכויות יוצרים

8.1 האתר והתוכן המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצ”ב (להלן: “המידע”) מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות ושייכים רוסיו ו/או לצדדים שלישים אחרים.
8.2 חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להציג ו/או להשתמש במידע ו/או לעשות כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של רוסיו לרבות עצמי ו/או מסחרי, אלא אם רוסיו התירה זאת במפורש בכתב ומראש.
8.3 כל זכויות הקניין הרוחני בקשר המידע ו/או האתר (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם (“Domain”), הפטנטים, סימני המסחר לרבות השם “רוסיו”, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של רוסיו והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר למפעיל בלעדית.

9. שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות אל רוסיו בפרטים הבאים:
9.1 טלפון: 0775719799
9.2 דוא”ל: [email protected]

10. אבטחת מידע

10.1 רוסיו נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע שמוסרים לקוחות.
10.2 כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן אבטחת מידע המחמיר ביותר PCI DSS Level 1 ופרטים אלו לא נרשמים באתר ולא נשמרים בידי רוסיו. במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון, רוסיו לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו ו/או אם מידע זה אבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
10.3 רוסיו מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה בהתאם להוראות התקנון ולכל דין.
10.4 הלקוח מתחייב שלא לבצע ולא לנסות לבצע: (1) שינוי כלשהו באתר ו/או (2) העתקה ו/או הורדה של חומר האגור באתר לרבות בדרך של:”Peep-Link”, “Robot” “PageScrape”, “Spider” או כל שיטה אחרת, אלגוריתם או תהליך ידני דומה ולא להוריד או להעתיק ו/או להעביר לאחר חומר שאגור באתר שאינו מיועד להורדה ו/או העברה (3) לא לנסות לקבל גישה לעסקאות שבוצעו על ידי אחרים באמצעים כלשהם (4) לא לבצע פעולה כלשהי העלולה לפגוע בקניינן הרוחני של רוסיו, לפגוע בפרטיות משתמשים אחרים, לשנות מידע באתר ו/או להזיק לאתר ו/או למשתמשים בו, או איזה מהם.
10.5 מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי רוסיו תהא רשאית למנוע גישה ממשתמש אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ביצע או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה.

11. מדיניות הגנת פרטיות באתר

11.1 פרטיות משתמשי האתר חשובה לרוסיו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות של מבקרי ו/או לקוחות האתר, רוסיו מספקת מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלה ואודות האפשרויות העומדות בפני המשתמשים בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות באתר לגבי איסוף מידע.
11.2 ייתכן ורוסיו תמסור מידע אישי ו/או מידע לגבי פעילות משתמשי האתר על פי בקשה מגורם משפטי מוסמך עקב הליך משפטי, או במקרים בהם רוסיו תסבור, בתום לב ובאופן הוגן, כי מסירת המידע חיונית לטובת מניעה או נקיטת פעולות הנוגעות לפעולות חשודות, בלתי חוקיות ו/או לצורך סיוע לרשויות אכיפה ממשלתיות ו/או לצורך הגנה על ביטחון והשימוש של לקוחות האתר וכן אופן ניהול התקין והמתמשך של האתר.
11.3 במידה והנך (מבקר ו/או לקוח ו/או משתמש הנמצא מחוץ לגבולות ישראל), אנא שים לב כי אתה מעביר מידע, לרבות מידע אישי, למדינה ולתחום שיפוט שקיימים בה חוקי הגנת פרטיות והגנת מידע השונים מתחום שיפוטך, ואתה מסכים להעברת המידע לישראל ו/או לכל מדינה אחרת, ולשימוש וגילוי המידע אודותיך, לרבות מידע אישי, כמתואר במדיניות פרטיות זו.
11.4 במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה. המידע אינו מועבר לכל גורם אחר. מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד. במקרה ששלחת לנו דוא”ל נשתמש בכתובת הדוא”ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא”ל חוזר.
11.5 במידע לא מזהה, כלומר מידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסוים, אנו עושים שימוש כדי לשפר את האתר שלנו ולעדכן את ההתנהלות המסחרית שלנו ואת שירותינו, כשמידע לא שמי זה מועבר גם לגורמים אחרים, בהם המפרסמים אצלנו. לדוגמא: מספר המבקרים באתר, מספר הנשים הנרשמות לשאלון מסוים באתר, וכדו’, אך לא כל פרט מידע המזהה אישית את המבקר באתר.
11.6 מבלי לגרוע מהאמור, יצוין כי רוסיו יכולה להמשיך ולשמור כל מידע אישי של המשתמש, ולעשות שימוש בפרטים שמסרת לצורך בדיקות וחישובים סטטיסטיים וכן כדי להציע למשתמש דבר פרסומת, מוצרים, מבצעים או עדכונים אשר ישווקו על ידי רוסיו ו/או מי מטעמה. עם ההרשמה לאתר ו/או עם ביצוע רכישה, תוכנס לרשימת התפוצה של רוסיו ותקבל דיוור עם מגזינים, מאמרים, מבצעים, דבר פרסומת ומידע נוסף בדרך שרוסיו תראה לנכון לעשות כן- הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר (טלפון), מערכת חיוג אוטומטי וכיוצא בזאת (להלן: “דרכי יצירת קשר“).
11.7. אם אינך מעוניין לקבל הודעות ועדכונים מרוסיו, ניתן לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה לצורך האמור, וכן להסיר בכל עת את פרטיך מרשימת התפוצה במקום המיועד לכך או בהודעה אלקטרונית לכתובת האתר. הסכמתך לקבלת דיוור באחת מהדרכים ליצירת קשר כאמור מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי ו/או דבר פרסומת הנוגע לכלל סוגי המכירות ולכלל פלטפורמות הפעילויות באתר.

12. תנאים כלליים

12.1 האתר בכללותו כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו מוצעים לציבור כמו שהם (As Is).
12.2 האתר עשוי לכלול קישור לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומת, תמונות או מידע. יתכן והמידע באתר יכלול תוכן של צדדים שלישיים שאינם נשלטים ו/או קשורים רוסיו. למען הסר ספק, רוסיו לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לשירותי או מאפייני צד שלישי כאמור לעיל. רוסיו רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.
12.3 רוסיו ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא ללקוח ו/או משתמש באתר ו/או לצד שלישי אחר.
12.4 הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי על השימוש ו/או על תחזוקתו הנדרש של המוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.
12.5 רוסיו שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתקנון בכל עת. הנוסח האחרון הוא המחייב.
12.6 המכירה לא מיועדת למכירה סיטונאית ולא מיועדת למכירה חוזרת (קניית כמות מוצרים מהאתר לצורך מכירתם ללקוחות אחרים). על המשתמש רשאי לבצע עסקאות חוקיות, בתום לב ולשימושו האישי בלבד, ולא למטרה אחרת, לרבות אך לא רק, לצורך מכירה ו/או הצגה ללא היתר באתרים אחרים, ביצוע הזמנות סרק, ורכישות שמטרת הביצוע שלהן הינה לשם מרמה.

סגור
התחבר
סגור
סל קניות (0)

אין מוצרים בסל הקניות. אין מוצרים בסל הקניות.

סגור
הצטרפו למועדון הלקוחות שלנו

ותהנו ממגוון הטבות ועדכונים.

10% הנחה על הקנייה הראשונה באתר

צוברים נקודות בכל רכישה, כבר מהרכישה הראשונה!

₪50 מתנת יום הולדת

עדכונים לפני כולם על מבצעים ומוצרים חדשים

מבצעים סודיים לחברים בלבד

התחילו צ'אט
צריכים עזרה?
היי, ברוכים הבאים לאתר ROCIO
איך נוכל לעזור?